Bảng tính
Chi phí sở hữu máy in

Sử dụng bảng tính này để tìm ra tổng chi phí sở hữu một chiếc máy in Epson EcoTank, bao gồm cả chi phí cho mực in. Bạn cũng có thể so sánh chi phí với các thương hiệu máy in khác để xem tổng số tiền bạn có thể tiết kiệm với máy in Epson EcoTank.

Tính Tổng chi phí sở hữu máy in Epson EcoTank

Vui lòng hoàn thành các mục dưới đây


Giá chai mực Công suất giấy
Số trang
Số trang

Tính Tổng chi phí sở hữu đối với máy in khác

Điền vào các mục sau để xem những khoản mà bạn có thể tiết kiệm khi chuyển sang sử dụng máy in Epson EcoTank


Giá mực in Công suất giấy
*Nếu bạn không có công suất giấy cụ thể, vui lòng ước tính công suất in màu với mức thấp nhất.

Tỷ lệ tiết kiệm:

% Tiết kiệm
()

Did you consider the following?
  • Có phải bạn đang so sánh các máy in với chức năng giống nhau? Tùy theo chức năng mà giá cả máy in có độ chênh lệch khá lớn.
  • Có phải so sánh của bạn đang sử dụng chi phí của vật tư chính hãng? Các vật tư tiêu thụ không chính hãng sẽ không được bảo hành và làm phát sinh thêm nhiều chi phí sửa chữa. Đồng thời, chất lượng bản in cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vật tư không chính hãng.
  • Có phải bạn đang so sánh chi phí với mực in liên tục của bên thứ 3? Bạn có biết rằng luôn có những chi phí tiềm ẩn do phải thay thế đầu in cho máy in khi sử dụng mực in liên tục của bên thứ 3?
Từ chối trách nhiệm:
Bảng tính này chỉ ra tổng chi phí sở hữu dựa trên cách tính như sau, được làm tròn đến giá trị gần nhất:
Tổng chi phí sở hữu = Chi phí máy in + (Chi phí mực đen : Công suất giấy của mực đen + Chi phí mực CMY : Công suất giấy của mực CMY) x Số trang in trung bình hằng tháng x Tổng thời gian sử dụng x 12
Người dùng đồng ý và chấp thuận rằng việc tính toán này chỉ là ước tính để phục vụ mục đích minh họa, dựa trên những giả định từ đánh giá của riêng người dùng về nhu cầu và mức độ sử dụng dự kiến. Chi phí sở hữu thực tế có thể thay đổi tùy theo thực tế sử dụng, môi trường in ấn, thời gian bảo trì và nhiều yếu tố khác mà Epson không thể ước đoán và đưa vào cách tính. Ứng dụng này không nhằm mang đến một dự đoán hoặc phân tích có tính kết luận về chi phí sở hữu thực tế của người dùng. Epson theo đây sẽ từ chối mọi trách nhiệm, cam đoan và bảo đảm, được bày tỏ rõ ràng hay ngụ ý, phát sinh từ sự tin tưởng của người dùng đối với việc sử dụng ứng dụng này.

1 Trong cuộc khảo sát Kantar TNS do Epson ủy thác, 87% trong số 145 đại lý đa nhãn hiệu đã bầu chọn máy in mực hệ thống Epson là tin cậy nhất.
2 Nhà cung cấp máy in mực hệ thống số 1 thế giới trong 9 năm liên tiếp (2010-2018), dựa theo kết quả IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker Q4 2018.